Senaste uppdatering: 2019-09-17

Vi kan från tid till annan göra tillägg i eller uppdatera denna policy för att efterleva eventuella förändringar av relevant lagstiftning. Vi rekommenderar att du besöker denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad om hur dina personuppgifter behandlas.

Jeeves Integritetspolicy

Detta dokument beskriver de personuppgifter som Jeeves AB och Jeeves Inc samlar in och hanterar i sina IT-system/-plattformar, samt alla tredjepartssystem som Jeeves integrerar eller använder för att få tillgång till personuppgifter. Det beskriver också vilka säkerhetsåtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter.


Jeeves Inc är certifierade enligt Privacy Shield – ramverket och följer de regler som gäller för insamling, användande och gallring av personuppgifter som överförs från EU till Jeeves Inc I USA. Jeeves Inc står under USA:s Federala Handelskommission (Federal Trade Commission, FTC) tillsyn och tillförsäkrar att bolaget följer principerna för information, valmöjlighet, vidare överföring, säkerhet, riktighet, tillgång och dessa principers upprätthållande. Om det skulle uppstå någon motsättning mellan skrivningarna i denna sekretesspolicy och Privacy Shield-regelverket så gäller Privacy Shield- regelverket före sekretesspolicyn. För mer information om Privacy Shield och möjlighet att granska vår certifiering ber vi er att besöka /%C2%A0https%3A//www.privacyshield.gov/.

Vilken typ av personuppgifter samlar Jeeves in?

Vi samlar in och använder information som du väljer att ge oss när du till exempel hämtar ett dokument, anmäler dig till ett evenemang eller kontaktar en kundtjänstrepresentant. Vi kan be dig att uppge namn, telefonnummer och e-postadress. I vissa fall, till exempel när du anmäler dig till ett evenemang, kan vi efterfråga ytterligare information, som din titel eller eventuell specialkost. 
Om du är användare av någon av våra tjänster eller representerar ditt företag i någon form gentemot oss hanterar vi ditt namn, titel, e-postadress, telefonnummer och andra uppgifter som behövs för att vi ska kunna ha en affärsrelation. 


Jeeves hanterar också dina uppgifter om du väljer att posta något eller interagera med oss på sociala medier, såsom exempelvis Facebook, Instagram eller LinkedIn, och vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som är kränkande, avslöjar känsliga personuppgifter om andra eller på annat sätt brottsliga eller i strid med god sed.   
Jeeves samlar även in kontaktinformation om potentiella kunder och använder de tjänster som LinkedIn erbjuder för att kunna rekrytera nya medarbetare. 

Varför samlar Jeeves in och använder personuppgifter?

Tillhandahålla produkter & tjänster

Om du är kund och/eller användare av våra produkter och tjänster hanterar vi dina kontaktuppgifter samt användaruppgifter ifrån de system och tjänster du använder för att kunna uppfylla vårt avtal med dig. Vi har kvar uppgifterna så länge du förblir kund och en kortare tid därefter enligt avtalet. Vi kan också ha kvar begränsade uppgifter som vi måste spara enligt lag, exempelvis uppgifter kopplade till bokföring.  


Kundsupport

Kundsupporten samlar in och behandlar kontaktuppgifter och information om dig för att vi, när du kontaktar oss angående en incident eller ett ärende, ska kunna återkomma till dig effektivt och i rätt tid. Vi har kvar uppgifterna så länge du förblir kund och en kortare tid därefter enligt avtalet.

Marknadsföring

I syfte att marknadsföra våra produkter och tjänster samlar vi in uppgifter såsom din IP-adress och vilka sidor på besökt på våra hemsidor genom cookies och liknande teknologier (läs mer om hur vi använder oss av cookies nedan). Om du registrerar dig för ett event, laddar ner ett whitepaper eller liknande kan vi komma att kontakta dig om vi tror att du skulle kunna vara intresserad av våra produkter eller tjänster. Om du ännu inte är kund men vi kan se en potentiell framtida relation, kan vi också ha registrerat kontaktuppgifter till dig hämtade ifrån offentliga källor och du kan komma att bli kontaktad av vårt försäljningsteam. Du har alltid rätt att begära att tas bort från våra register, kontakta oss i så fall så tar vi bort dina uppgifter och slutar marknadsföra oss mot dig. Detta gör vi baserat på vårt berättigade intresse av att säkerställa att det vi skickar till dig är relevant samt att marknadsföra oss mot dig, och om vi inte haft någon kontakt på 18 månader tar vi bort dina uppgifter helt.

  
Foton och event

Vi publicerar ofta bilder och videor med våra kunder (oftast i deras lokaler, på våra kontor eller på något Jeeves-evenemang) och vi gör vårt bästa för att alltid fråga om lov innan vi tar ett foto eller spelar in en video. Om vi ändå skulle missa att göra det eller du inte längre vill att vi publicerar foton eller liknande på dig kan du när som helst kontakta Jeeves marknadsavdelning så tar vi bort uppgifterna. Vi ser kontinuerligt över våra foton och videos och tar bort de som inte längre är relevanta.  


Professionella tjänster (Jeeves ERP):

Om du är kund till Jeeves kommer våra Jeeves ERP-konsulter att behandla dina uppgifter i syfte att uppfylla sina plikter inom ramen för ditt Serviceavtal. 
Personal: Om du har sökt jobb hos Jeeves, eller har registrerat din information på karriärwebbplatsen för ett potentiellt framtida arbetstillfälle, vill vi be dig att läsa vår separata Sekretesspolicy angående rekrytering https://join.jeeveserp.com/privacy_policy


När vi behandlar dina personuppgifter gör vi det på följande juridiska grunder:
  • •       Uppfyllande av ett kontrakt: Det kan vara nödvändigt att använda dina personuppgifter för att uppfylla det kontrakt du har ingått med Jeeves. När du till exempel registrerar ett ärende hos supporten, använder vi din information för att uppfylla våra åtaganden under det relevanta supportavtalet.
  • •      Samtycke: Vi kan, efter ditt samtycke, behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som framgår av samtycket du gett. Om du har gett oss ditt samtycke har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke, och vi kommer då att upphöra med hanteringen som gjorts med stöd av samtycket. 
  • •      Rättsliga skyldigheter: I vissa fall kan vi vara tvungna att behandla dina uppgifter för att efterleva de lagar och regler som gäller för Jeeves, exempelvis inom bokföring eller arbetsmarknadslagstiftning. Vi kan också komma att hantera dina uppgifter för att hantera och lösa rättstvister.
  • •      Berättigat intresse: vi hanterar exempelvis kontaktuppgifter till potentiella kunder baserat på vårt berättigade intresse av att kunna marknadföra våra produkter och tjänster. 

Hur delar vi din information med tredje parter?

Under vissa omständigheter kan vi dela dina personuppgifter med tredje parter. Jeeves i Indien har ibland tillgång till skrivskyddade personuppgifter om det krävs för att lösa vissa supportärenden kopplade till Jeeves ERP. Våra Jeeves ERP standardavtal för support och underhåll reglerar hur Jeeves i Inden får hantera sådana uppgifter, då vi ibland kan behöva ladda ned kundens databas i ärenden där vi behöver utföra omfattande testning. Nedladdning av kunddatabasen kommer bara att ske efter uttryckligt godkännande från kunden. I dessa fall kommer inte Jeeves i Inden att kunna komma åt, lagra, hantera, dela, ändra eller radera några personuppgifter som finns i databasen efter att ärendet har stängts.


Eftersom vi har integrerat våra produkter (Jeeves ERP resp. Garp ERP) med andra system så samarbetar vi med tredjepartspartners för att tillhandahålla bästa möjliga produkt för våra kunder. I vissa fall kan vi behöva förse våra tredjepartspartners med dina personuppgifter för att de ska kunna kontakta dig angående användning och integration av deras produkt. Vi frågar dock alltid om ditt tillstånd innan vi gör det.


När vi anordnar externa aktiviteter, som evenemang, kan vi behöva dela din information med externa parter, såsom evenemangssamordnare och lokalansvariga. I dessa fall kommer vi enbart att tillhandahålla den information som vi bedömer är nödvändig för att leverera den bästa möjliga upplevelsen under ditt möte med Jeeves. All eventuell känslig information som du lämnat ut till oss, som allergier eller annan hälsorelaterad information, kommer uteslutande att delas i enlighet med lagen.
Jeeves använder rekryteringsföretag i processen att hitta nya kollegor. Om du vill veta mer är du välkommen att besöka karriärportalen och läsa Sekretesspolicyn för rekrytering https://join.jeeveserp.com/privacy_policy.


Vi använder tredjepartsleverantörer av system (såsom system för automatiserad marknadsföring, CRM-system, automatiseringssystem för professionella tjänster, system för webbplatsuppföljning osv.) för att behandla information om våra befintliga eller framtida potentiella kunder. Tredjepartsleverantörer av system är bundna av sekretessklausuler och avtal för behandling av personuppgifter, och har inte rätt att behandla dina personuppgifter för andra syften än de som Jeeves ger instruktioner om.


Vi tillhandahåller personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter i den utsträckning detta krävs i lag eller är absolut nödvändigt för att förhindra, spåra eller lagföra brottsliga handlingar eller bedrägerier, eller om vi på annat sätt är juridiskt skyldiga att göra det. Vi kan behöva avslöja ytterligare personuppgifter till behöriga myndigheter för att skydda och försvara våra rättigheter eller vår egendom, eller våra affärspartners rättigheter eller egendom.


När tredje parter ges tillgång till personuppgifter kommer vi att vidta kontraktsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder utformade för att säkerställa att personuppgifterna endast behandlas i den utsträckning som är nödvändig, samt i enlighet med denna sekretesspolicy och tillämplig lag.


Vidare behandling under Privacy Shield-ramverket

För det fall att Jeeves Inc skulle skicka vidare uppgifter som Jeeves Inc mottagit under Privacy Shield-ramverket till en tredje part (så som en leverantör eller liknande) förblir Jeeves Inc ansvarig för hanteringen av de personuppgifterna om inte det är bevisat att Jeeves Inc inte var ansvariga för händelsen som ledde till skadan.  


Vilka säkerhetsåtgärder vidtar vi för att skydda dina personuppgifter?

Enligt dataskyddsförordningen iakttar vi rimliga förfaranden för att förhindra otillåten åtkomst till, samt missbruk av, personuppgifter.
Vi använder lämpliga affärssystem och processer för att skydda och bevara de personuppgifter du lämnar ut till oss. Vi tillämpar även säkerhetsprocesser liksom tekniska och fysiska begränsningar för åtkomst till och användning av personuppgifterna på våra servrar. Enbart auktoriserad personal har tillgång till personuppgifter i samband med att de utför sitt arbete.Läs mer om hur vi skyddar dina uppgifter här.


Hur kan du kontrollera vilka personuppgifter du har uppgett för oss?

Jeeves tar ansvaret för dina personuppgifter på stort allvar. Du har rätt att granska vilka personuppgifter vi har om dig. Du kan begära att få en översikt över dina personuppgifter genom att skicka e-post till oss på /privacy%40jeeves.se. Skriv ”Begär personuppgifter” i ämnesraden på ditt e-postmeddelandet för att skynda på ärendet. Vi kan komma att be dig om ytterligare information i syfte att säkerställa din identitet innan vi lämnar ut några uppgifter. 


Du kan också kontakta oss om du tror att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga, om du tror att vi inte längre har rätt att använda dina personuppgifter, eller om du har andra frågor om hur dina personuppgifter används eller om denna sekretesspolicy. Du kan också begära att vi raderar alla eller delar av dina uppgifter enligt dataskyddsförordningen och annan tillämplig lagstiftning. Du har också en rätt att opta ut ifrån all eventuell vidare behandling som sker utanför syftet som uppgifterna samlades in för under Privacy Shield-ramverket. Under någon av dessa omständigheter kan du skicka e-post till /privacy%40jeeves.se, eller ringa oss på +46 8 587 099 00 (Stockholm)/+46 (0)31 775 66 00 (Göteborg). Du har också möjlighet att kontakta vårt Dataskyddsombud som du når på /dpo%40forterro.com. Om du inte skulle vara nöjd med hur vi hanterar dina uppgifter har du också möjlighet att klaga till ansvarig tillsynsmyndighet som är Datainspektionen. 


Jeeves Inc har också som en del I Privacy Shield-ramverket lovat att samarbeta med och hantera eventuella klagomål tillsammans med de olika europeiska dataskyddsmyndigheterna. Om du har ett klagomål men upplever att vi inte har hanterat ditt klagomål på bästa sätt ber vi dig att kontakta din lokala dataskyddsmyndighet, du kan hitta alla dataskyddsmyndigheter och deras kontaktuppgifter här. Stöd och hjälp ifrån de lokala dataskyddsmyndigheterna är kostnadsfritt. 


Du har också möjlighet att få eventuella klagomål hanterade genom en bindande skiljedom, mer information om detta hittar du här

Cookies

I det här avsnittet förklarar vi vilka cookies som används, varför och hur. Generellt används cookies för att samla in anonym information om besökarna och om hur de beter sig på vår webbplats. Denna information används för att förbättra webbupplevelsen för framtida besökare. En besökares beteende (t.ex. hur mycket tid som tillbringades på sidan, vilka sidor som besöktes) kan inte kopplas samman med andra identifierbara personuppgifter utan uttryckligt godkännande via något av våra webbformulär.


Cookies associerade med domänen jeeveserp.com och garp.se
__cookie_agreed
Så snart en användare godkänner användningen av cookies, anges också denna cookie. Vi sätter den som 2 om användaren godkänner.
__atuvc
Denna cookie är associerad med widgeten AddThis för social delning. Den är ofta inbäddad i webbsidor för att göra det möjligt för besökare att dela innehåll till en rad olika nätverks- och delningsplattformar. Den lagrar en uppdaterad räkning av alla delningar.
__dc_gtm_UA-XXXXXXXX-X
Används för att identifiera besökarna genom antingen ålder, kön eller intressen med hjälp av DoubleClick – Google Tag Manager.
__ga
Detta cookienamn är associerat med Google Universal Analytics, som är en omfattande uppdatering av Googles vanligast använda analystjänst. Denna cookie används för att särskilja unika användare genom att tilldela ett slumpmässigt genererat nummer som klientidentifierare. Det inkluderas i varje sidbegäran på en webbplats och används för att räkna besökare, sessioner och kampanjdata för webbplatsens analysrapporter. Som standard är den inställd på att upphöra efter två år.
__gid
Denna cookie är associerad med Google Universal Analytics. Den används för att särskilja användarna från varandra. (Löper ut: 24 timmar)
__hssc
Denna cookie håller reda på sessioner. Den används för att bestämma om vi bör öka sessionsantal och tidsstämplar i cookien __hstc. Den innehåller domän, antal visningar (lägger till varje sidvisning i en session), och tidsstämpel för sessionsstart. (Löper ut: 30 min)

Cookies i HubSpot

HubSpot (Jeeves marketing automation- plattform) anger cookies när du besöker vår webbplats. De är uppdelade i två olika kategorier:
•    Viktiga/nödvändiga cookies: För dessa cookies krävs inget godkännande. 
•    Cookies i samtyckesbanderollen: Det finns cookies inkluderade i samtyckesbanderollen under dataskyddsförordningen.
Om du önskar en fullständig och aktuell beskrivning av vilka cookies som anges av HubSpot kan du klicka här.

*För anonyma användare lagrar inte Drupal, Jeeves CMS, några cookies.

Ändra sekretessinställningar

Cookies

Name of the cookie Provider Type Expiry
__cfduid addtoany.com HTTP 1 år
__cfduid hs-analytics.net HTTP 1 år
__cfduid hsforms.com HTTP 1 år
__cfduid hsforms.net HTTP 1 år
__cfduid hs-scripts.com HTTP 1 år
__cfduid hubspot.com HTTP 1 år
_ga garp.se HTTP 2 år
_gat garp.se HTTP 1 år
_gid garp.se HTTP 1 år
collect google-analytics.com Pixel Pixel
__ab12# garp.se HTTP 1 år
__hssrc garp.se HTTP Session
__ptq.gif hubspot.com Pixel Session
embed/v3/timings.gif forms.hsforms.com Pixel Session
hubspotutk garp.se HTTP 1 år