Klassiskt postorderföretag fortsätter tillväxten efter lyckad satsning på webbshop och Garps lösning för e-handel

textile fashion center

Skogsmateriel Nordforest AB (Skogma) med huvudkontor i jämtländska Hammerdal har sedan 1926 levererat kvalitetsprodukter till företag, organisationer och privatpersoner som har skogsbruket och naturen som arbetsplats eller hobby. Försäljningen har bland annat skett genom en postorderkatalog med flera tusen produkter. Katalogen våren 2015 var nummer 45 och den finns också på nätet. 2013 inleddes nämligen en satsning på webbhandel när den Garp-lösning Skogma haft sedan slutet av 90-talet utökades med Garps tilläggsmodul för e-handel. Sedan webbshopen startades har omsättningsökningen på webben varit 30 procent.

Skogma är ett tillväxtföretag som ökat sin omsättning med över 350 % sedan år 2000. Sedan 1999 ägs företaget av tyska Grube som utvecklats till Europas största postorderkoncern inom skogsbruk, skog och fritid. Samma år som Grube förvärvade Skogma valdes Garp som affärssystem. Även om Skogma inte är ett stort företag räknat till antal anställda är verksamheten ändå Garpintensiv. Samtliga medarbetare är vana Garp-användare och under drygt 15 år har det byggts upp en stark kunskapsbank om Garp inom företaget. Kompetensen har gjort det möjligt för företaget att själva driva vidareutvecklingen av systemet, men Skogma har under årens lopp också haft ett nära samarbete med flera Garp Centers. Sedan 2006 är Daladatorer i Mora företagets Garp-partner.

e-plattformen är direktintegrerad med affärssystemdelen

När Skogma valde Garp som affärssystem fanns det inga tankar på en e-handelssatsning. När beslutet togs om att satsa på en webbshop kunde man ändå utnyttja fördelen med att Garps e-plattform är direktintegrerad med affärssystemdelen.

- Vi fick så att säga integrationen mellan affärssystemet och nätbutiken gratis. Givetvis har det krävts ett visst utvecklingsarbete när det gäller att få till alla funktioner som krävs för en effektiv e-handelslösning men satsningen har gått bra. Framöver ska vi fortsätta satsningen på e-handeln men vi kommer att göra det försiktigt så att vi alltid har en bra balans med postorderverksamheten och övrig försäljning, säger Skogmas VD Rickard Svensson.

När Skogma 1999 tog beslutet att välja Garp var det i konkurrens med ett flertal affärssystem. Att Garp hade all grundfunktionalitet Skogma behövde, var beprövat, enkelt att både implementera och använda avgjorde valet.

- Kan du en del av Garp känner du igen dig i en annan del och det är givetvis en fördel då vi har så många användare. Systemet fungerar bra samtidigt som satsningen på e-handel har ställt krav på anpassning och komplettering med nya funktioner. Vi testkörde en hel del innan webbshopen öppnade och vi har fått mycket hjälp av Daladatorer som är ett viktigt bollplank för oss och som byggt e-handelslösningen, säger Kristina Hembjer som är Garp-ansvarig på Skogma.

e-moduler för B2B, B2C och B25

Delar av Skogmas sortiment säljs via återförsäljare och genom anpassningar har olika plattformar skapats i Garp med de funktioner och funktioner som krävs för samtliga säljkanaler. Även Garps tilläggsmodul för e-handel är en flexibel plattform som byggs på utifrån specifika behov och önskemål. Moduler finns för Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C) samt Business to Sales (B2S) och därmed täcks också Skogmas behov in. Givetvis följer e-plattformen Garps grundläggande filosofi att det ska vara enkelt att göra uppgraderingar.

Som auktoriserat Garp Center har Daladatorer i Mora arbetat nära Skogma i nästan tio år. Samarbetet har präglats av relativt små förändringar av Garp-lösningen och fokus har legat på att affärssystemet ska stötta Skogmas ambition att fortsätta utvecklas inom logistik, service och leveranssäkerhet. Satsningen på e-handel för ett par år sedan innebar dock ett större utvecklingsprojekt för Daladatorer som 1981 startade som traditionellt dataföretag.

Idag har företaget närmare tjugo medarbetare och affärssystem är ett av fyra verksamhetsområden. Daladatorer arbetar både med Jeeves och Garp och blev under 2014 certifierarde i Garp BI. Med Garp BI sammanställs transaktioner i Garp automatiskt och det är enkelt att följa upp en verksamhet och KPI:er. Per Nylander som är affärssystemkonsult på Daladatorer tycker att Skogmas e-handelssatsning är ett bra exempel på styrkan i Garp.

- Vår ambition är att hjälpa våra kunder att sätta goda affärer i system och det kan vi verkligen göra med Garp. Garp har många färdiga flöden och ett företag kan snabbt komma igång till en låg kostnad. Det gäller även när en lösning som varit i drift några år ska vidareutvecklas och kompletteras med exempelvis e-handel. Med Garps tilläggsmodul kan vi erbjuda en standardlösning för näthandel som enkelt kan justeras efter varje kunds speciella behov precis som i uppdraget för Skogma. Det är en rejäl nysatsning som Skogma gjort och där vi gjort vissa anpassningar i Garp, men samtidigt är Skogma ett bra exempel på att det går att snabbt komma igång med en ny säljkanal utan att det krävs omfattande förändringar och långa utvecklingsprojekt, avslutar Per Nylander på Daladatorer.