Affärssystemet Garp

Garp är en komplett produkt där allt du kan tänka dig ingår i standard.

Garp3

Komplett affärssystem med funktionalitet som stöttar

The image show some people in a meeting looking at numbers

Nyckelfunktionalitet

Garp innehåller en komplett verktygslåda för ekonomi och redovisning. Med hjälp av den kan du sköta din vanliga bokföring och rapportering, direkt kopplat till dina andra funktioner så som tillverkning, projekt och reskontra.

  • Kundreskontra
  • Leverantörsreskontra
  • Redovisning
  • Lagerjournal
  • Produktionsjournal
  • Flerbolagshantering
  • Anläggningsregister
Utförlig översikt

Det här gillar andra med Garp

laptop desktop mobile
Anpassningsbart

Lägg till eller anpassa efter era behov

fast
Enkelt

Lätt att komma igång med och enkelt att använda

world expand
Skalbart

Ett system för dig med stora visioner

display cursor
Tryggt

Nära till support och service

Vad tycker våra kunder?

- Affärssystemet är navet och grunden för nästan all vår verksamhet. Garp är en viktig del för att kunna leverera den trygga och goda service vi strävar efter. Vi har både e-handel och butiksverksamhet med produkter i olika varianter. Order, logistik och lagerhantering är viktigt för oss och där har vi stor hjälp av de smarta lösningarna som finns i Garp. Vi använder oss av både special- och standardlösningar i Garp och har flera integrationer. 

Fördelen med Garp är att det är väldigt flexibelt och användarvänligt. Det går att anpassa det ytterligare med hjälp av vårt GarpCenter för att passa vår verksamhet optimalt.

Ekeby Möbler
Bilden visar vår kund Ekeby möbler

- Vi har använt Garp sedan 1987 och vi har under årens lopp utvecklat systemet så det passar oss perfekt och stöttar oss i våra processer. Det är ett effektivt och smidigt system, som är enkelt att använda. Samtidigt är det flexibelt och går att anpassa efter företagsunika behov. Vi utvecklar det kontinuerligt och kopplar ihop händelser, allt för att förbättra, minska administrativ tid och antalet klick. Vi är väldigt nöjda, så förhoppningsvis blir det 30 år till!

Lideco
Bilden visar en person hos Lideco som visar upp en produkt

- Vi kör nettobehovet i Garp för operativt inköp men också för att skapa tillverkningsorder. Vi skapar internorder och gör våra dagliga inköp, så det körs dagligen med olika personer som använder det för internorder och för inköp. På Starsprings gör vi även en del inköp mellan våra bolag och då använder vi också nettobehovet.
Att köra nettobehovet går fort, det tar inte mer än 5 minuter. Sedan görs det en analys för att kontrollera vilka beställningar som ska göras. Så för hela processen tar det 5-10 minuter i genomsnitt. För att skapa inköpsordrar på materialbehovet körs nettobehovet i flera nivåer. Nu riskerar vi inte att missa några ordrar eller artiklar, vi använder den här funktionen mycket och det fungerar bra. 

Starsprings
Bilden visar en medarbetar hos Starsprings