Woodsafe Timber Protection AB väljer Garp

I Västerås ligger företaget Woodsafe Timber Protection, vilka är ensamma i världen med att ha en verksamhet som enbart är inriktad på brandskyddsinpregnering. Deras affärsidé bygger på brandteknik som förädlar träets naturliga egenskaper. Produkterna ska sedan ge arkitekter, konsulter och beställare rätt förutsättningar för att använda klimatfrämjande och mångsidigt material som uppfyller de strikta krav som finns på brandskydd.

Woodsafe är alltså en unik förädlingslänk mellan leverantör och kund, där leverantörerna befinner sig inom träindustri. Omfattande distribution mellan parterna, kombinerat med strikta tillverkningskrav, gör därför valet av affärssystem viktigt. Beslutet att satsa på Garp togs vid årsskiftet och att valet föll på Garp berodde på systemets breda funktionalitet samt kännedom och goda erfarenheter av affärssystemet sedan tidigare.

Projektet startade den 1 juni och ansvarig för implementationen är Garps Partner Lesjöfors Electronic/ERPPRO.  Med stöd av affärssystemet Garp kommer Woodsafes vardagliga arbete förenklas avsevärt och genom ett nära samarbete med deras Garp Partner ERPPRO kommer arbetet ytterligare effektiviseras under tidens gång.

Läs mer om Woodsafe här