Om Garp och Forterro

Grunden till affärssystemet Garp lades redan 1983 då de första kodraderna skapades och våren 1984 levererades det första systemet. Dagens Garp är ett funktionsrikt affärssystem för små och medelstora bolag inom tillverkning, fashion och distribution. Garp ägs tillsammans med flera andra ERP system av Forterro. 

The image show three Garp colleagues sitting on a roof top

Om Garp

Garp är ett flexibelt och funktionsrikt affärssystem som sedan starten 1984 skapat ordning och reda hos små- och medelstora företag inom tillverkning, fashion och distribution. Garp förvärvades 2005 tillsammans med Mikrocraft av Jeeves Information Systems och idag ägs båda affärsystemen av Forterro. De flesta av oss som utvecklar Garp finns i Borås. 

The image show the team at Garp in a meeting

Om Forterro

Forterro® har sedan starten 2012 växt både organiskt och via förvärv och är idag en ledande leverantör av högspecialiserade programvarulösningar för den industriella marknaden, med en stark positition i Europas främsta produktionsländer. Forterro har idag 1 600 anställda på fyrtio olika platser och tillsammans stöttar vi fler än 13 000 industriella företag. Vi hjälper våra kunder lyckas i deras specifika marknader eller regioner och våra affärssystem innehåller decennier av industriell expertis och kunskap. Tack vare ett effektivt systemstöd stärker och accelererar vi våra kunders förmåga att operera och konkurrera på ett effektivt sätt. 

Forterro logo
Bilden visar några kollegor på Garp

Vill du arbeta med oss? 

Forterro är en växande leverantör av affärssystemslösningar för små och medelstora tillverknings-, distributions- och tjänsteföretag. I produktportföljen i Sverige finns Jeeves ERP och Garp. Om du söker en karriär inom affärssystemsbranschen vill vi gärna att du hör av dig! 

Vi värnar om din integritet

Din integritet och säkerhet är viktig för oss. I vår integritetspolicy berättar vi mer om hur vi arbetar för din säkerhet.