Förbättrade integrationsmöjligheter med nya versionen 4.1

stabilt läge

2014 lanserades Garp 4 - en version som bland annat omfattade ett nytt modernt användargränssnitt, uppdaterade dokument och rapporter samt integrerat beslutstöd baserat på marknadsledande QlikView. En version som har fått ett fint mottagande av våra kunder och användare. Vi har nu nöjet att lansera Garp 4.1 som bland annat inkluderar:

  • Web services för ökad integration
  • Export till Excel (utan installerad programvara)
  • Alternativa e-posttjänster
  • Garp Business Intelligence – Ny dashboard för ekonomi
  • Nya användarmanualer
  • Nya användarfilmer

I version 4.1 har vi satsat på bättre stöd för användare, utökade analys- och rapportalternativ samt utökade funktioner för integrationer genom nya web services. 

Mer om Garp affärssystem

Garp är designat från grunden med kundens verksamhet i åtanke. Det är lätt att komma igång – ett par dagar för att få igång de viktigaste processerna. En Garpkund har en låg totalkostnad för ägarskap då uppgraderingar görs på minuter och det inte behövs dyr extra programvara eller hårdvara. Garp har omfattande funktionalitet och branschspecifika arbetsflöden med stöd för sälj- och orderhantering, varianthantering, artikelhantering med strukturer och operationer, lager och nettobehov, inköp, tillverkning samt ekonomi och tidrapportering. Till Garp finns också tilläggsmoduler som e-handel, transportintegration och nu även beslutsstöd med färdig integration till QlikView.