Garp satsar framåt

Garp

The Garp Way

Affärssystemet Garp satsar framåt och presenterar därför nu en vision och framtidsplan: The Garp Way. Man ser till att affärssystemet är tekniskt uppdaterat inför framtiden så att kunderna kan känna sig trygga i att fortsätta köra Garp. Vi passade därför på att prata med Anneli Andersson, produktchef på Garp.

Hur jobbar ni med att engagera kunderna i Garps utvecklingsresa framåt?

För varje version som släpps har vi lyssnat på vad kunderna säger och på så sätt vet vi att varje ny version tillför kundnytta. I Garps önskemålsportal samlar vi in önskemål från kunder, som sedan lyfts upp i produktråd med representanter från kunder och Garpkonsulter där framtida versioner planeras. Med en ny arkitektur och en ny databas, RocksDB (som används både av LinkedIn och Facebook), kan vi sen enklare göra anpassningar och integrationer hos kunderna med hjälp av Garpkonsulterna samtidigt som Garp blir mer flexibelt.

Vilka är era kunder och hur jobbar ni för att förstå deras vardag?

Garp är ett svenskutvecklat system med utvecklingsavdelning i Borås. Systemet säljs och implementeras sedan genom ett partnernätverk som sträcker sig från Ystad i söder, till Östersund i norr och Oslo i väster. Garp har kunder inom många olika branscher såsom exempelvis tillverkning, fashion, läkemedel, livsmedel och sågverk. Vi förstår våra kunders verksamhet efter många års erfarenhet, det skulle jag säga är en av våra största styrkor!

Detta märks om vi pratar med Garps kunder: 4,6 av 5 kunder svarar att de är nöjda eller mycket nöjda med systemet och med Garps support där kunderna får kontakt och hjälp av de mest erfarna och kunniga Garpanvändarna. Några av kommentarer från kunderna är: ”Vi får inga överraskningar, det bara fungerar”, ”Enkelt men ändå avancerat bakom kulisserna.”, ”Bra dokumentation av Garp & ett öppet system”, ”Säkert, enkelt och lättförståeligt och också enkelt att uppgradera”, ”Vi kan växa väldigt länge med Garp samtidigt som vi har fortsatt låga ägandekostnader”, ”Garp är välintegrerat och har ändå så mycket fokus på MPS” samt ”Garp är flexibelt, lättanvänt och uppfyller våra krav på användarvänlighet och effektivitet". Anneli kommenterar: Att kunderna är så nöjda med Garp märks ju också genom att många har varit med länge. Varje år uppmärksammas runt 10 kunder för att de kört Garp i hela 30 år. Ungefär lika många firar 20-årsjubileum varje år. Det är en styrka att kunderna är så nöjda och att många väljer att växa med systemet.

Användarföreningen

Berätta mer om Garps kunddrivna användarförening!

Garp har en stark och aktiv användarförening med nästan 200 medlemsföretag. Användarföreningen anordnar användarträffar, ibland i samarbete med Garp och ibland hyr man in externa föreläsare som talar om intressanta ämnen. Man träffas på plats hos olika medlemsföretag. Detta ger medlemmarna en unik möjlighet att se hur andra företag använder systemet. Användarföreningen är också med och påverkar utvecklingen av Garp. Med en låg medlemsavgift per företag och kostnadsfria träffar förstår man varför så många kunder är medlemmar i användarföreningen.

Hur ser er ägarstruktur ut?

Garp ägs av Forterro som är en global koncern av företag inom ERP-branschen, en stark ägare som har en framtidstro på Garp. Forterros mission är att investera i, och stärka lokala och nischade affärsverksamheter inom ERP. Då Garp är ett funktionsrikt affärssystem för små och medelstora bolag inom tillverkning, fashion och distribution passade det perfekt inom ramen för Forterros mission och affärsstrategi. Och vi ser en styrka i att ha en branschkunnig ägare som backar upp oss!

“It’s easy to understand why Garp has such an engaged and loyal customer base, with many customers owning the product for more than 20 years. Garp has been designed from the beginning to automate the business processes of discrete manufacturers in Sweden with large product volumes and multiple variants. There is no better product fit or consulting expertise for this niche market in the world. Garp is the ultimate example of Forterro’s strategy. When we acquired Garp, we didn’t try to change the product or who it served. We simply let it continue being great.”
- Jeff Tognoni, CEO Forterro

Vill du veta mer om Garp? Gå in på www.garp.se.