Hydria Group - företaget med många strängar på sin lyra

Hydria Group

Hydria Group - koncernen med många strängar på sin lyra

På Borås Öfwre station hittar vi Hydria Group, en Boråskoncern som värnar om svensk produktion och svenska produkter. Hydria Group har en lång tradition och kunskap som står sig även internationellt, detta är de stolta över.

Innovation och utveckling är en stor del av verksamheten med en uttalad ambition om att alla medarbetare ska vara delaktiga i att ta fram morgondagens lösningar. Det är de engagerade medarbetarna som är styrkan och talangen.
 

Hydria Group firar 25 år

Hydria Group har precis haft sitt 25-årsjubileum men bolagen är äldre än så och har kört Garp i 34 år.

Inom Hydria Group finns flera olika bolag med vitt skilda verksamheter såsom ventilation, vatten, skog, reklam/IT och fastigheter.

Omsättningen ligger på drygt 300 miljoner (2018) och ventilationsverksamheten är den största delen.

Hela koncernen har ca 180 anställda och praktiskt taget alla kör Garp, från skogsmästare till VD. Detta gäller såväl kontoret i Borås som produktionen i Viared, Skövde och Motala.

Hur stöttar Garp Hydria Groups verksamhet?

Martin Hjalmarsson som är Projektledare för IT och digitalisering på Hydria Group säger:

”Med Garp hanterar vi allt från ekonomi till produktion, och Garp är centralt i stora delar av verksamheten.

Vi använder i stort sett alla funktioner, från kundorder till produktion och bokföring. Framförallt Material- och produktions-styrningen är en viktig del i produktionsflödet.

Det bästa med Garp är att det är kostnadseffektivt och driftsäkert.

För oss är det också viktigt att systemet är anpassningsbart då vi bedriver många olika verksamheter inom Hydria Group och alla kan använda Garp tack vare att vi kan anpassa systemet.”

Industri 4.0

Martin fortsätter att berätta hur de jobbar med digitalisering och Industri 4.0:

 ”Just nu jobbar vi med ett projekt för att knyta affärssystemsdata med maskinerna, eftersom vi har mer uppkopplade maskiner idag. Det är också maskinerna som sköter avrapporteringen i produktionen och via en egenutvecklad integration skickas data tillbaka till Garp.

Det är spännande att Garp satsar på framtiden, vilket jag tror kommer stödja och förenkla för den här typen av projekt. Vi ser att Garp är ett framtidssäkrat system med de nyutvecklingar som är på gång. Exempelvis den nya databasen, API:et och Garp X med den nya klienten.” avslutar Martin.

Läs mer om Hydria Group.