Så effektiviserar Lideco, Hydraulmekano och Starke Arvid sin produktionsplanering

Så effektiviserar Lideco, Hydraulmekano och Starke Arvid sin produktionsplanering

Det är viktigt att ha ett affärssystem som verkligen stöttar processerna. Garp har många tillverkande kunder inom många olika branscher och vi har pratat med några av dem för att få veta vad de tycker om produktionsplaneringen i Garp. Det som är gemensamt för många av svaren är att produktionsplanen är enkel, tydlig och att det enkelt går att anpassa.

Enkelhet och tydlighet

En av våra kunder är Hydraulmekano i Lagan som tillverkar Hydraulcylindrar i världsklass. Vi har fått en pratstund med Benny Granath som är Marknadsansvarig och VD på Hydraulmekano. Benny har jobbat i olika system tidigare och upplever att produktionsplaneringen i Garp är enkel att förstå och att det är lätt att lära medarbetare hur det fungerar.

Produktionsplaneringen gör att de tydligt kan se hur det ser ut i olika produktionsgrupper och det är även enkelt att flytta personal mellan produktionsgrupper vid behov. Det här är en viktig och avgörande funktion då de är ett litet företag med 10 anställda. Men, säger han också, det är viktigt att att alla tar sig tid att sätta sig in i och utbilda sig i hur det fungerar.

En annan fördel berättar Benny är att det är enkelt att byta tider på ingående material om det blir försenat. Det är också smidigt att lägga till och ändra i operationerna, att kundorderjustera operationer och att omplanera en specifik kundorder eller tillverkningsorder.

Benny nämner även att det är enkelt att koppla dokument och speciellt de kontrolldokument de har för vissa artiklar eller vissa kunder. Han berättar att när de kör ut tillverkningsdokument så hämtas kontrolldokumentet upp med automatik. Han uppskattar även att det är lätt att få ut information både grafiskt och på papper. När det gäller tillverkning är det viktigt att få ut informationen och ett bra flöde till alla medarbetare så de lätt kan hitta vad som ska göras. Det är bara att beställa en utskrift i Garp, och man slipper att flytta över information till Excel eller Access.

Hydraulmekano använder följande funktioner i Garps produktionsplanering:

  • Nettobehov
  • Material- och produktionsplanering
  • Planering mot kundorder
  • Avrapportering via tidrapportering
  • Automatiskt materialuttag i samband med rapportering

Ger en indikation på hur det ser ut i produktion

En annan kund som använder Garps produktionsplanering är Lideco som är marknadsledande inom verktygskomponenter till den plåtformande industrin. Några av de största kunderna finns inom bilindustrin, och de har bland annat uppmärksammats med Volvo Cars Quality Excellence Award.

Vi har pratat med Petra Landberg som jobbar som innesäljare och med marknadsföring. Hon använder dagligen produktionsplaneringen i Garp. Hon tycker produktionsplaneringen fungerar väldigt bra och att den ger dem en indikation på hur det ser ut i produktionen. På så sätt får de en överblick och behöver inte ringa till produktionen varje gång de får in en order för att fråga om det finns tid i maskinerna.

Petra berättar att hon tycker produktionsplaneringen är enkel och överskådlig. Det är smidigt att kunna produktionsplanera kundordern direkt och slippa omvägen med att skapa separata tillverkningsorder. För vissa lagerförda artiklar sker tillverkningen mot beställningspunkt. Lideco har automatiserat många processer och använder nettobehovsberäkningen för att skapa tillverkningsordrar vilket fungerar väldigt bra.

Många artiklar tillverkas på ritning och för en, två eller kanske tre stycken och det fungerar precis lika bra som med serietillverkning. När de rapporterar jobben används streckkodsläsare som man skjuter för att rapportera och de har automatiskt materialuttag kopplat till rapporteringen så materialet tas ut direkt. De har även gjort en del anpassningar efter sin verksamhet och har upplevt att Garp är enkelt att anpassa.

Lideco använder följande funktioner i Garps produktionsplanering:

  • Automatisk material- och produktionsplanering
  • Nettobehovsberäkning
  • Legooperationer

Flexibelt och anpassningsbart

Den tredje kunden vi har pratat med är Starke Arvid som tillverkar system och produkter för gipslogistik, snöplogar och sandspridare med varumärken som Starke Arvid och Fjärås of Sweden.

Vi pratade med Gunilla Muszynski som jobbar med ekonomi och inköp på Starke Arvid. Gunilla tycker om att Garp är så välintegrerat men att det ändå har så mycket fokus på MPS. De har gjort en del anpassningar av systemet och hon uppskattar att systemet är flexibelt och anpassningsbart. En annan favorit är kalkyleringen i Garp, att en förkalkyl enkelt kan köras när som helst, det är bara att klicka på knappen.

Är du nyfiken på Garp och produktionsplanering?

Kontakta oss