Tar din Nettobehovsberäkning mer än 5 minuter? – läs detta!

Nettobehovskörning i Garp

Nettobehovsberäkning innebär ofta komplexa körningar som tar lång tid. Det används för behovsplanering och går ut på att man beräknar behov med hänsyn till lager för varje artikel på alla nivåer. Som ett resultat av en nettobehovsberäkning kan du därefter få förslag på inköpsorder och/eller tillverkningsorder och stöd av systemet att skapa dessa med automatik. Men om du använder Garps affärsssystem så går nettobehovskörning så snabbt att du knappt hinner du hämta en kopp kaffe.

Vi har pratat med några av de Garpkunder som använder sig av nettobehovsberäkningen.

Lideco - "Nettobehovet hjälper oss hålla ordning på ordrarna"

Lideco tillverkar och säljer komponenter till den plåtformande industrin. Här används nettobehovsberäkningen för att beställa mot beställningspunkter på lagerorder. Vi har träffat Anders Josefsson som är Lageransvarig på Lideco.

- Vi kör på en nivå men på 5 minuter hinner jag köra nettobehovsberäkningen, skapa inköpsordrar och kontrollera ordrarna. Själva nettobehovskörningen tar bara 1 minut. Jag kör nettobehovet ca 3 gånger i veckan för att skapa alla ordrar för att fylla på beställningspunkterna. Alla ordrar granskas och jag dubbelkollar så allt ser riktigt ut, att det finns beställningspunkter på alla artiklar.

- Sen kör jag också nettobehovsberäkningen för tillverkningsorder för våra halvfabrikat som vi också tillverkar mot beställningspunkt, berättar Anders.

Vad är det bästa med nettobehovsberäkningen tycker du?

- Det bästa med nettobehovet i Garp är att det är smidigt att hålla ordning på ordrarna, avslutar Anders.

Ytab - "Tydlig koppling mellan ordrar"

Ytab lackar på alla typer av material så som exempelvis plast, plåt och trä. Här har vi pratat med Yanica Eliasson som är materialplanerare på Ytab. De använder nettobehovsberäkningen för att låta Garp skapa inköpsorder.

- Våra stora kunders ordrar läses in men när det gäller de mindre kunderna skapar vi ordrar manuellt. Så fort jag har skapat en manuell kundorder så skapar jag en tillverkningsorder och kör nettobehovet för att skapa inköp. Det innebär att nettobehovsberäkningen körs flera gånger varje dag. Jag uppskattar att jag också får en koppling till tillverkningsordern. Kopplingen ser jag i hela kedjan, kundorder, tillverkningsorder, inköpsorder, så jag ser hela tiden vilken kundorder det är som har skapat behovet. Tidigare så skapade jag inköp manuellt genom att utöka befintliga inköpsorder, men då fick jag ingen koppling till tillverkningsordern, vilket jag har saknat. Vi kommer också börja titta på att köra nettobehovet även för att skapa tillverkningsorder.

- Det tar ingen tid alls att köra nettobehovsberäkning i Garp, det handlar om sekunder. Jag gör ingen analys utan låter ordrarna vara precis som den föreslår, förklarar Yanica.

Vad tycker du är det bästa med nettobehovsberäkningen?

- Fördelarna med nettobehovsberäkningen är framför allt kopplingen till tillverkningsordern, och innan du frisläpper ordern kan du finjustera den, ändra datum eller antal till exempel. Det finns många parametrar där du kan styra hur nettobehovet ska göra beräkningar, om du vill ta hänsyn till saldon, beställningspunkter, beställningskvantitet bland annat, fortsätter Yanica.

Starsprings - "Vi missar inte att beställa några artiklar"

Starsprings tillverkar fjädrar till vanliga sängar, justerbara sängar och automotive. Tomas Bergstrand är IT-ansvarig på Starsprings.

- Vi kör nettobehovet i Garp för operativt inköp men också för att skapa tillverkningsorder. Vi skapar internorder och gör våra dagliga inköp, så det körs dagligen med olika personer som använder det för internorder och för inköp. På Starsprings gör vi även en del inköp mellan våra bolag och då använder vi också nettobehovet.
Att köra nettobehovet går fort, det tar inte mer än 5 minuter. Sedan görs det en analys för att kontrollera vilka beställningar som ska göras. Så för hela processen tar det 5-10 minuter i genomsnitt. För att skapa inköpsordrar på materialbehovet körs nettobehovet i flera nivåer.

- Just nu tittar vi på att börja använda nettobehovet även för leveransbevakning för att se om vi kan leverera våra kundordrar i tid beroende på bekräftade inköpsordrar, säger Tomas.

Vad tycker du är det bästa med nettobehovsberäkningen?

- Fördelen med nettobehovsberäkningen är att man inte riskerar att missa några ordrar eller artiklar. Vi använder det mycket och det funkar bra, avslutar Tomas.


Vill du veta mer om nettobehovsberäkning? Kontakta oss.