Vi uppmärksammar Helge Nyberg

helge nyberg

Vi uppmärksammar Helge Nyberg i Ulricehamn som i dagarna har kört Garp i 30 år. Helge Nyberg har egen produktion av såväl vagnar som lätta eltruckar och det egna varumärket Ergobjörn. 1958 byggde Helge den första plockvagnen för att underlätta sitt eget arbete på Volvos reservdelslager. Du kan läsa mer om Helge Nyberg här