6 anledningar till varför du ska använda Garp

Garp

1. Ett funktionsrikt affärssystem

Garp är ett funktionsrikt affärssystem för små och medelstora bolag inom tillverkning, fashion och distribution, en komplett produkt där allt du kan tänka dig
ingår som standard. Garp innehåller allt från ett komplett kund- och inköpsorderflöde, bokföring och redovisning, till materialoch produktionsstyrning, tidrapportering, projektcentral och reklamationshantering.

2. Enkel eller avancerad lagerhantering

Med lagerhanteringen i Garp kan man välja att jobba med allt från enkel till avancerad lagerhantering så som konsignationslager, serie- och batchnummerhantering med full spårbarhet.

3. Snabbt och enkelt att installera och uppgradera

Garp är väldigt snabbt och enkelt att installera och uppgradera vilket ger låga ägandekostnader. Integrationer ochanpassningar behöver inte hanteras separat vid uppgradering – det fungerar precis som tidigare. Det är enkelt att komma igång, enkelt att använda och du kan lägga till eller anpassa efter era behov.

4. Nära till support och service

Garp är ett svensktutvecklat system med utvecklings- och supportavdelning i Borås. Vi är väldigt stolta över vår support där 4,6 av 5 kunder svarar att de är nöjda eller mycket nöjda med supporten och med systemet. Du kan ringa, maila eller chatta med oss när du behöver hjälp.

5. Långsiktiga kundrelationer

Garp och våra återförsäljare arbetar med långsiktiga kundrelationer, du kan växa med oss och tillsammans kan vi ta oss an eventuella nya utmaningar som kan uppstå under resans gång.

6. Branschkunskap

Med lång erfarenhet inom de branscher vi arbetar med har vi också en stor förståelse för just dina behov. Garp har nöjda kunder inom många olika branscher så som exempelvis tillverkning, fashion, läkemedel, livsmedel och sågverksindustrin.

Vad tycker kunderna om Garp?

“Det bästa med Garp är stabiliteten, vi har inga driftstörningar.”
Peter Svensson, Flexus Balasystem

“Garp är anpassningsbart och enkelt. Det är enkelt att lägga in ordrar, det är ett bra flöde i systemet.”
Per Stadig, Rotork

“Det som är bra med Garp är att det är så välintegrerat men ändå har så mycket fokus på Material- och Produktionsplanering.”
Gunilla Muszynski, Aliatool

“Fördelen med Garp i vår dagliga verksamhet är att det fungerar så bra även med enstyckstillverkning. Vi får ofta ordrar på 1, 2 eller kanske 3 stycken och då är Garp klockrent.”
Eva Ferngren-Rosell Lideco

“Engagemanget som finns i Garp-världen (användarföreningen och Garp-organisationen) finns ingen annanstans.”
Erik Lagerblad, Structo Hydraulics

“Man får mycket för pengarna. Garp är snabbt och användarvänligt. Det är samma tänk igenom hela systemet.”
Örjan Rissveds, Krämfabriken i Borlänge

“Garp är ett effektivt och bra system för vår verksamhet. Systemet är flexibelt, lättanvänt och uppfyller kraven på användarvänlighet och effektivitet.”
Markus Zakrisson, Järbo Svets & Press

”Vi får inga överraskningar, det bara fungerar”
Hans Elstrand, Imazo AB

“Garp är ett prisvärt system och man kan ha väldigt många funktioner samlat i ett och samma affärssystem. Garp är flexibelt och det finns möjlighet att skräddarsy och göra egna anpassningar.”
Fredrik Ström, Ockelbo Ost

“Garp är ett enkelt och logiskt upplagt program, särskilt om man vill jobba med varianthanteringsartiklar. Har man en bra Garpkonsult så kan man förändra mycket i Garp. Bra att man har alla moduler integrerade. Jag skulle rekommendera Garp. Går att bygga vidare.”
Jessica Svensson, Boob Design