Digital omställning ett måste för att kunna möta kraven på spårbarhet och mätning

Gluetec

I Sorsele i Lappland hittar vi Gluetec AB som erbjuder lösningar inom störningsfri mätning. Gluetec är ett företag som ligger i utvecklingens framkant. De tillverkar momentgivare och belastningsgivare och har specialiserat sig på att leverera unika trådtöjningslösningar. Gluetec gör bl.a. momentgivare som sitter i skruvdragare i bilindustrin. Ungefär en tredjedel av världens bilar tillverkas med hjälp av momentgivaren från Gluetec.

- Vår framgång kommer med vår höga kvalitét, och att vi alltid är tillgängliga för våra kunder. Vi hjälper kunderna med lösningar som ingen annan haft möljlighet att utföra, berättar Erik Nilsson som arbetar med teknik och kvalitét på Gluetec.

Krav på spårbarhet och mätning - en av utmaningarna

Tidigare var det manuell hantering i de flesta flöden. Mycket av kompetensen fanns endast i varje persons huvud och vi hade sämre kontroll på materialstrukturerna. Det finns oerhört mycket mätdata som ska lagras för varje enskild givare.

- Vi började titta på olika affärssystem, och installerade t.o.m ett annat affärssystem, men det affärssystemet klarade inte av att hantera kraven på spårbarhet. Sedan fick vi kontakt med Lesjöfors Electronic. Vi fick då insyn i hur bra Garp motsvarade våra krav och den spårbarhet som vi efterfrågade, berättar Erik Nilsson. 

Affärssystemsbyte för att säkra framtidens utmaningar

Sedan knappt ett år tillbaka kör de Garp affärssystem för att få bättre kontroll på flöden och uppföljning på processer. Med enkelhet visar Garp hur mycket tid de lägger ner i produktionen, bättre struktur och information om lagerkostnader lager.

Det bästa med det nya affärssystemet är att integrationer görs med lätthet

- Det bästa är att det är så lätt att integrera egna ideer och göra egna gränssnitt, förklarar Erik. Lesjöfors Electronic har hjälp oss att bygga ett helt eget program för produktionsrapportering som är integrerat med Garp. Thomas Sonesson på Lesjöfors Electronic instämmer med Erik och påpekar att en av styrkorna är att Garp är mycket lättintegrerat och att bygga ett förenklat rapporteringsprogram för produktionen görs med lätthet. 

Implementationen har gått väldigt bra

- Implementationen av Garp har fungerat över förväntan. Naturligtvis har det varit mycket arbete inför och efter implementationen. Men det har ändå gått relativt fort och enkelt att komma igång. Lesjöfors Electronic har varit väldigt hjälpsamma, de har stöttat oss, vi har diskuterat olika lösningar och de har hjälpt oss att komma igång med Garp, säger Erik.

Rekommenderar Garp

- Jag skulle rekommendera Garp för att det är ett smidigt och bra system. Det är enkelt att göra anpassningar och samtidigt är mycket redan är färdigt i grunden. Nu ska vi fortsätta att utbilda oss i Garp för att ytterligare effektivisera vår verksamhet. Målet är också att söka upp fler kunder och ta in ytterligare produktgrupper som vi kan fortsätta att utveckla, säger Erik.
 

Garp möter kraven från Industri 4.0

I Industri 4.0 ligger mycket fokus på sammankoppling, automatisering, maskininlärning och realtidsdata. Maskiner och produkter kommunicerar med varandra genom Internet of Things. Då ställs höga krav på integrationer och det är viktigt med ett affärssystem som är lätt att integrera med.

Garp uppfyller dessa krav och Lesjöfors Electronic ser integrationsmöjligheterna som en av Garps styrkor och som ett absolut krav för att hänga med i den industriella revolutionen.

- Många andra affärssystem är svåra att anpassa och integrera, säger Thomas Sonesson. Det är tack vare integrationsmöjligheterna och det väl utbyggda stödet för spårbarhet i Garp som vi har haft möjlighet att bistå Gluetec på ett mycket så bra sätt.